Контакт

 
Основна школа: "Љуба Ненадовић"

Аце Јоксимовића 25,                            
11132 Београд
                                                                
тел:         011 / 2394 - 076
               011 / 2512 - 093
е-маил: [email protected]