Тим за међупредметно повезивање и развој предузетништва

Ово је најмлађи тим који ради од почетка школске 2018/2019.
Наставници кроз своје глобалне планове рада планирају развој свих међупредметних
компетенција.
Планирају начине и врсте активности кроз које омогућавају ученицима да их развијају
у оквиру предмета који уче и посебно обраћају пажњу на реализацију пројектне наставе.
Пројектна настава је облик васпитно-образовног рада којим се развијају опште и
међупредметне компетенције,уз употребу информационо-комуникационих технологија.

У току школске године одржно је више часова на којима је, као облик рада, коришћена
пројектна настава. Треба напоменути:
Пројекат - Читалачка значка
Проекат - Наши љубимци и ми
Пројекат - Оснаживање исхране - оснаживање европског одрживог ланца исхране
кроз политику набавку и квалиета-S2F
Пројекат- Свети Сава - шкосла слава и др.

У марту 2019. године смо од Школске управе добили информацију да је наша школа
на списку 300 основних школа чијих 10 запослених похађа националну обуку у
области развијања предузетништва. Овим поводом Тим је добио задатак да
електронским путем достави предлог предузетничког пројекта.
Наша школа се определила за пројекат о здравој храни, који носи наслов
" ЈАБУКА НА ДАН- ЗДРАВЉЕ НА ДАР"
Један од задатака у оквиру пројекта је и да заједно са ученицима и њиховим
родитељима направимо дигитални кувар.
Овај кувар сад је званично и објављен (20.06.2019.) 
 
 
Područje privitaka