Школске активности


Од априла 2017. године у нашој школи је почела реализација пилот програма ''Репродуктивно здравље и права и родна равропавност''. 
Циљ овог пројекта јесте да се путем радионичарског рада обраде теме из различитих области, да се у школској средини смањи насиље и дискриминација међу вршњацима и да се развија толеранција у различитим областима живота,да се разуме значај постојања једнаких могућности и права за девојчице и за дечаке,
али и да се деца упознају са темама које су од значаја за њихов развој и здравље као што су брига о очувању сопственог репродуктивног здравља и стицање знања о начинима превентивног деловања.
Овај програм спроводе наставнице Наташа Ђачић и Гордана Опалић, које су прошле обуку кроз семинар '' Вештине, знања и технике за превенцију родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини'' који је акредитован у Заводу за образовање и васпитање. Програмом су обухваћени ученици седмог и осмог разреда.