ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 2020/2021

Датум: 15. Avgust 2020 17:45 Категорија: Информације


Стучно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школи у школској 2020/21  и пропратни дописи.
Молимо да се упознате са истим.

ДОПИС ЗА ОС И СС - ОРГАНИЗОВАЊЕ НАСТАВЕ

ЗАКЉУЧАК КРИЗНОГ ШТАБА

СРТУЧНО УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 2020/2021

УПУТСТВО О МЕРАМА ЗАШТИТЕ