Јавне набавке

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
УГОВОР О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ 02/20
УГОВОР О ОБЕЗБЕЂЕЊУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 01/20
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 01/20
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 01/20
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ -ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 01/20
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  01/20
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 06/19 - ПАРТИЈА 3
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 06/19 - ПАРТИЈА 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 06/19 - ПАРТИЈА 1
ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 06-19 НАБАВКА НАМИРНИЦА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 07-19 ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУГА  07-19 ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУГА  06-19 НАБАВКА НАМИРНИЦА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 05-19
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 04-19
ОДЛУКА - НАСТАВА У ПРИРОДИ (05/19)
ОДЛУКА- ЕКСУРЗИЈА  (04/19)
ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  05-19 (настава у природи)
ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 04-19 (екскурзија)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 03/19(текуће одржавање)
ИЗМЕНА 2 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 03/19 (Текуће одржавање)
ОБАВЕШТЕЊЕ  2 О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 03/19 (Текуће одржавање)
ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 03/19 (Текуће одржавање)
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 03/19 (Текуће одржавање)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 03/19 (Текуће одржавање)
ИЗМЕЊЕН ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 03/19 (Текуће одржавање)
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/19, РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ШКОЛЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 03-2019 (Текуће одржавање)
ОДЛУКА 02-2019 (ЕЛ.ЕНЕРГИЈА)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ел.енергија 02-2019
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ел.енергија 02-2019
ИЗЈАВА СЛУЖБЕНИКА 02-2019
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СЛУЖБЕНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ел.енергија 02-2019 
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ел.енергија 02-2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-2019 (ДЕСКТОП РАЋУНАРИ)
ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019/2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- ДЕСКТОП РАЧУНАРИ 01/19
ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019/1
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ У БОРАВКУ
ПОЗИВ ЗА ПОДНШЕЊЕ ПОНУДА -НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ У БОРАВКУ
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (настава у природи) 04/18
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (екскурзија) 03/18
 OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (санирање пода велике фискултурне сале)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (санирање пода велике фискултурне сале)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- САНИРАЊЕ ПОДА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА -САНИРАЊЕ ПОДА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАСТАВА У ПРИРОДИ 04-2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАСТАВА У ПРИРОДИ 04-2018
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАСТАВА У ПРИРОДИ 04-2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА 03-2018
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЕКСКУРЗИЈА 03-2018
ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ СТРУЈА 01-18
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СТРУЈА 01-18
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СТРУЈА 01-18
ИЗЈАВА СЛУЖБЕНИКА 01-18
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СЛУЖБЕНИКА 01-18
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА СТРУЈА 01-18
ПЛАН ЈАВНИК НАБАВКИ 2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 08/17 - ХРАНА ЗА БОРАВАК
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 07/17 -ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 8/17 - ХЛЕБ И ПЕЦИВА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 7/17 - ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 08/17 - ХЛЕБ И ПЕЦИВА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 08/17 - ХЛЕБ И ПЕЦИВА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 07/17 - ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 07/17 - ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 02102017-04
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАМИРНИЦЕ 06-17
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 06-17
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН ЗА 2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 04-17
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 03-17
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 05-17 стр4
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 05-17 стр3
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 05-17 стр2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 05-17 стр1
ОДЛУКА-НАСТАВА У ПРИРОДИ стр4
ОДЛУКА-НАСТАВА У ПРИРОДИ стр3
ОДЛУКА-НАСТАВА У ПРИРОДИ стр2
ОДЛУКА-НАСТАВА У ПРИРОДИ стр1
ОДЛУКА ЕКСКУРЗИЈА стр10
ОДЛУКА ЕКСКУРЗИЈА стр9
ОДЛУКА ЕКСКУРЗИЈА стр8
ОДЛУКА ЕКСКУРЗИЈА стр7
ОДЛУКА ЕКСКУРЗИЈА стр6
ОДЛУКА ЕКСКУРЗИЈА стр5
ОДЛУКА ЕКСКУРЗИЈА стр4
ОДЛУКА ЕКСКУРЗИЈА стр3
ОДЛУКА ЕКСКУРЗИЈА стр2
ОДЛУКА ЕКСКУРЗИЈА стр1
ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 04-17
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 03-17
ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 03-17
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПРОЈЕКТОРИ 
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ПРОЈЕКТОРА
Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ-ПРОЈЕКТОРИ 
ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА – ПРОЈЕКТОРИ
О Д Л У К A  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОЈЕКТОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-17
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА СТРУЈА 01/2017
ПЛАН ЈАВНИК НАБАВКИ 2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 05/16- ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ОДЛУКА ЗА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 05/16
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 05/16
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  05/16
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН НАМИРНИЦА 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН НАМИРНИЦА 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН НАМИРНИЦА 3
ОБАВЕШРЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ЕПС СНАБДЕВАЊЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 1 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕПС СНАБДЕВАЊЕ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 08-15
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 3
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 4- НАСТАВА У ПРИРОДИ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ  НАБАВКИ