Почетна


На сајту upis.mpn.gov.rs  можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и видети све статистичке податке о основним и средњим школама који могу помоћи у правилном одабиру школе.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
СРПСКИ ЈЕЗИК- ЗОРИЦА ОГЊАНОВИЋ

 
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
СРПСКИ ЈЕЗИК- ИВАНА ЈОВИЧИЋ